Banner top Banner top

Đồng Nhân Đường

Mô tả

Đồng Nhân Đường là một trong những tập đoàn dược phẩm nổi tiếng nhất Trung Quốc, Đồng Nhân Đường được sáng lập dưới triều Thanh vào năm Khang Hy thứ 8 (1669). Đến năm Ung Chính nguyên niên (1723) Đồng Nhân Đường được giao trọng trách chữa bệnh cho vua quan triều đình, đồng thời chủ trì việc thờ cúng thủy tổ nghề Y. Theo các tài liệu, Đồng Nhân Đường đã chăm sóc sức khỏe cho 8 hoàng đế Thanh triều trong 188 năm (1723-1911).

Từ năm 1992, trong bối cảnh cải cách và mở cửa, Đồng Nhân Đường tuyên bố thành lập tập đoàn, gọi là Bắc Kinh Đồng Nhân Đường. Các sản phẩm của họ gồm có Ngưu hoàng thanh tâm hoàn, Đại hoạt lạc đan, Ô kê bạch phượng hoàn, An cung ngưu hoàng hoàn… Hiện tại, Tập đoàn Đồng Nhân Đường đặt trụ sở tại số 52 Đông, phố Hưng Long, quận Sùng Văn, thành phố Bắc Kinh.

Sản phẩm đã xem